Kisi-Kisi (SKL) Ujian Praktik USBN PAI SMA/SMK Tahun 2012

usbn-pai-SMA-2012KISIKISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Tahun Pelajaran 2011/2012

Jenis  Ujian             :  Praktik
Tingkat                      :  Sekolah Menengah Atas/SMA & Sekolah Menengah Kejuruan/SMK

Ujian praktik merupakan salah satu dari tiga aspek Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (USBN  PAI), aspek  yang  lain adalah ujian tulis dan  akhlak mulia. Ujian praktik dilaksanakan dengan maksud mengukur kemampuan peserta didik dalam menguasai materi amaliah PAI.

Adapun aspek yang diujikan adalah Al Quran dengan bidang uji membaca.

MATERI UJIAN PRAKTIK

1.    Aspek  Al Quran

Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Qur ’an yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah, demo-krasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemampuan  yang Diuji  : Membaca ayat-ayat al Quran yang berkaitan dengan tugas  dan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, demokrasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indikator  :

1.    Peserta didik dapat membaca ayat-ayat al Quran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi.
2.    Peserta didik dapat membaca ayat-ayat al Quran yang  berkaitan dengan demokrasi.
3.    Peserta didik dapat membaca ayat-ayat al Quran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Soal

1.1 Membaca

Bacalah ayat-ayat al Qur ’an di bawah ini dengan tajwid yang benar !

a. QS Al-Baqarah ayat 30
b. QS Al-Mukminun ayat 12-14
c. QS Az-Zariyat ayat 56
d. QS An-Nahl ayat 78
e. QS Ali Imran ayat 159
f.  QS Asy-Syura ayat 38
g. QS Yunus  ayat 101
h. QS Al-Baqarah ayat 164

Aspek yang di nilai : kelancaran dan penerapan tajwid.

———————–
Sumber : USBN PAI 

11 tanggapan untuk “Kisi-Kisi (SKL) Ujian Praktik USBN PAI SMA/SMK Tahun 2012

  1. SEMOGA QHU LULUS AMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

  2. semoga smk yp kota madya blitar luluuuuuuuuuuuuuuuuusssssss semuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaa nyaaaaaaaaaaa
    mohon doa rstunya.

Komentar ditutup.